Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Γέφυρα
Franz Kafka
"Το σινικό τοίχος"