Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Οι δημοκρατίες αυτοκτονούν


Όχι πια νόμος και τάξη, αλλά ελευθερία· εναντίον της βασιλείας της γραφειοκρατίας ορθώνεται ο αυθορμητισμός του ατόμου· εναντίον του αντικειμένου και της καταναλώσεως ορθώνεται η ζωή: δεν μας χρειάζεται να κατέχουμε, να έχουμε περισσότερα, αλλά να είμαστε ολοκληρωτικά εμείς οι ίδιοι.