Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

Paul Rumsey


"Astrologers" - 2000, 38 x 49 cm

Εργα του καλλιτέχνη εδώ