Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Ο κόσμος είναι σαν μπαξές