Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Louis Soutter (1871-1942)