Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Η μουσική των σφαιρών


Το πνεύμα βρίσκει τα πράγματα
όταν αυτά πηγαίνουν στον γκρεμό.
Εκεί στα άνθη - διότι ο γκρεμός
ανθίζει με το τραύμα του- εκεί
το χέρι το απολωλός -σαν αρνί-
θα πέσει ξαφνικά μέσα στον εαυτό του.
Απο πάθη -το χέρι- σκληρότατο
απο την απιστία, φτάνει στα νύχια η
απιστία του χεριού και το πνίγει•
θα σωθεί;

Αλλά το πνεύμα επιστατεί.

Εκεί ακριβώς το χέρι ευλογεί την
πτώση του να γίνει τρόπος
της ανόδου• ευλογεί ξανά
να χωρέσει την καινούργια κατάσταση.
Διότι είσαι το χέρι αυτό
η δοτικότητα.

Ακόμη δεν άρχισα να εξηγώ
πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα με το χέρι
που έφερε τα πάνω κάτω. Διότι
κάθε δάχτυλο δείχνει το φεγγάρι
έχουν απο 'να φεγγάρι να δείξουν - τόσα πολλά
φεγγάρια μαζεύονται στον ουρανό
όταν όλοι δείχνουν με τα δάχτυλα.

Οι μουγκοί μιλάνε διαρκώς αυτή τη μουσική•
με τα δάχτυλά ονειροβατούν σαν να
γνέφουν στο σύμπαν• αλλά
το σύμπαν αποστρέφεται
όλους αυτούς που παριστάνουν τους αδαείς.

Κλεοπάτρα Λυμπέρη
Η μουσική των σφαιρών