Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Χαϊκού

32.

Ακίνητοι. Σαν
να φωτογραφήθηκε
η γη για πάντα.

Γιώργης Παυλόπουλος
"Τριαντατρία χαϊκού"