Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Ethan Murrow

Απο την σειρά Rural Myths  (Improbable Stories)

Catherine the Great may have demanded loyalty but only orchids received his love

Απο την σειρά Zero Sum Pilot (A flawed aerial experiment)  

Raw diet increasing audacity and night vision

Απο την σειρά Dust Mining (A community who believe dust is a valuable resource)  

Promise results and ignore debate

Απο την σειρά Narwhal Hoax Drawings

Banvard claimed the Arctic Re Projector
could locate whale movement within a
twenty mile radius

Barnum was constantly making ill-advised
improvements to the Arctic Re-Projector


Άλλα έργα του Ethan Murrow μπορείτε να δείτε εδώ