Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

Robert and Shana ParkeHarrison


The architect's brother
Earth Elegies


"Procession"


"Flying Lesson"


"Da Vinci's wings"


"Low tide"

"My photographs tell stories of loss, human struggle, and personal exploration within landscapes, scarred by technology and over-use...strive to metaphorically and poetically link laborious actions, idiosyncratic rituals and strangely crude machines into tales about our modern experience".

-Robert ParkeHarrison


Για να δείτε κι άλλες φωτογραφίες των ParkeHarrison πατήστε εδώ κι εδώ